• Русский
  • Українська

КИЇВ. Відкрилася безкоштовна юридична консультація для православних киян

Свято-Володимирський духовно-просвітницький центр

У Київському Свято-Володимирському духовно-просвітницькому центрі відкрилася безкоштовна юридична консультація для парафіян київських храмів. Прийом з цивільних, родинних, трудових питань та інших галузей права проводиться щосуботи з 15:00 до 17:00. Досвідчений юрист також зможе дати кваліфіковану консультацію з питань кримінального права.

Нагадаємо також, що при Київському Свято-Володимирському духовно-просвітницькому Центрі діють: громадська православна бібліотека (середа, п'ятниця, субота - з 9:00 до 17:00); аудіотека для сліпих та слабозрячих з найбільшим на даний момент в Україні фондом (як за різноманітністю матеріалів, так і по загальному часу звучання), (середа, п'ятниця, субота - з 9:00 до 17:00); клуб православної пісні і творчості (щопонеділка (через один) з 19:00); катехизаторські курси КДАіСт (щодня, окрім суботи та понеділка, з 18:30); православний кінозал (щопонеділка (через один) з 18:30); недільна школа (для дітей) (заняття по неділях з 12:00); виходить два періодичні видання: щотижневі безкоштовні місіонерські листки «Православний Печерськ» і «Православні Теремки»; оптово-роздрібний магазин духовної літератури, ікон, церковного начиння.

Адреса Центру: вул. Червоноармійська 114г. Тел. +38 (044) 599-55-30. Проїзд: ст. метро «Палац Україна».

Відкритий: щодня з 9:00 до 19:00.

Коментарі

Мой ребенок в 2017году не может сдавать ЗНО , что сделать, какое написать заявление что бы как раньше сдавать ДПА и не оформлять документы на ЗНО?

Доброго дня! Я з сімєю прописані в Соломянському районі.Проживаємо всі в Дніпровському.Сьогодні отримали припис іж ЖЕКа 404 з таким змістом: "...повідомляємо Вас,в звязку з тим,що в Вашій квартирі мешкає повна родина,але в квартирі ніхто не прописаний,на Вас буде складений акт о проживанні без прописки 2-ох мешканців та будуть нараховані комунальні послуги." На скільки такі дії ЖЕКу правомірні? Чи потрібно мені в ЖЕК заносити заяву про те,щоб мені нараховували комунальні на 1-ну особу?Як вийти з цієї ситуації?

Добрий день.Мені дали в університеті підписати згоду на обробку персональних даних. Я їм сказав що Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».
Пункт 6 ст. 6 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних», за яким: «не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини», набрав чинності 01.01.2011 року, та не змінює існуючі правовідносини стосовно використання персональної інформації. Як це видно з текстів наведених вище Законів, як і раніше, у випадках, передбачених законом, для економічного добробуту та захисту прав людини, персональна інформація обробляється без згоди на те особи.
ЦЯ ЗГОДА СУПЕРЕЧИТЬ ЗАКОНУ. МЕНІ ВІДПОВІЛИ ЩО НЕ ВИДАДУТЬ ДИПЛОМ. ЯК МЕНІ ДІЯТИ
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который проходил в Москве 2-5 февраля 2013 года, утвердил документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных». Данный документ содержит предостережения и указывает на те опасности, которые, существуют в современном мире.
Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных».

Здравствуйте. Прошу вашей помощи.
Я мама двоих несовершеннолетних детей, которая по незнанию взяла идентификационные номера на деток, для получения пособия. Как и многие родители очень хочу от них отказаться. Согласно образцу, я подала заявление на каждого ребенка, об отказе от ИНН за своих детей, в ГНИ по месту жительства. После рассмотрения моего обращения в ГНИ по месту жительства, вот какой ответ я получила. Привожу дословно:

« Податковим Кодексом не передбачена обов’язкова реєстрацiя громодян у Державному реєстрi фiзичних осiб – платникiв податкiв нi з моменту їх народження, нi з настанням певного вiку.
Враховуючи те, що одним iз батькiв на неповнолiтнiх (Ф.И.О., дата рождения моих детей) добровiльно було надано Облiкову картку за формою №1 ДР, яка є водночас заявою для реєстрацiї в Державному реєстрi, на присвоєння реєстрацiйних номерiв облiкової картки платника податкiв (ранiше iдентифiкацiйних номерiв) i також добровiльно були отриманi реєстрацiйнi номери облiкової картки платника податкiв, данi оброблялися на пiдставi п.1, п.2, п.5, п.8 р. VII Положення про реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб – платникiв податкiв, затвердженого наказом ДПА України вiд 17.12.10 №954.
Вiдмовитись вiд реєстрацiйних номерiв облiкової картки платника податкiв можливо лише при наявностi паспорта. Тобто, коли вашим донькам виповниться по 16 рокiв та вони отримають паспорт громадянина Укранїи, вони особисто можуть подати вiдповiдному органу державної податкової служби, за мiсцем свого проживання Повiдомлення за формою № 1П, яке є водночас заявою для облiку в окремому реєстрi Державного реєстру. Облiк ведеться в окремому реєстрi Державного реєстру за прiзвищем, iм’ям, по батьковi та серiєю i номером паспорта без використання реєстрацiйного номера облiкової картки на пiдставi п. 63.6 ст. 63 гл.6 та п. 70.1 ст.70 гл.7 р.II Податкового кодексу Укранїи вiд 2 грудня 2010 року №2755 – VI iз змiнами та доповненнями та п.2 р.VIII Положення про про реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб – платникiв податкiв, затвердженого наказом ДПА України вiд 17.12.10 №954. У паспортах зазначених осiб органами державної податкової служби робиться вiдмiтка про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.»
А что же делать дальше? Куда теперь обращаться? К сожалению у меня нет знакомого юриста, а нанять нет возможности. Мне очень необходима Ваша консультация и разъяснение поэтапно, что делать. Заранее с благодарностью, Елена.

Щиро дякую Віктору Андрієвичу за консультацію, яка мені була необхідна дуже терміново!!! Пробачте, що потурбувала у неробочий час. Я дуже вдячна!
Висловлюю подяку чоловіку який відгукнувся на мій дзвінок за номером (044) 599-55-30 (пробачте, не знаю Ваше ім'я) і дав телефон Віктора Андрійовича!!!! Храни Вас Господь!!!!!

Прошу Вас оказать юридическую консультацию по нестандартной ситуации.
Я, Туваров Борис Аркадьевич, хочу оказать благотворительность для строительства Храма "Св. Валерия" (Гидропарк) и православное миссионерство в иной форме (долговременная основа):
-через корпоративное участие религиозной общины (церковной общины), как соучредителя в нескольких эколого-инновационных, фундаментальных проектах для получения ежегодного дохода (можно акции отдать в управление банку если деньги нужны раньше) .
Поясните пожалуйста, что для нужно ?
С уважением, провославный эксперт органического производства, член Всеукраинской Рады Украинского Общества Охраны Природы, координатор проектов.

Уважаемый, Борис Аркадьевич!
Постараюсь в общих чертах ответить на затронутый Вами круг вопросов.
При необходимости детали будем обсуждать дополгительно.

Действующим законодательством в целом и Налоговым Кодексом в частности, нет ограничений для пожертвований со стороны юридических и физических лиц в пользу неприбыльных организаций, какими являются церкви(религиозные громады(парафии), как один из видов религиозных организаций, и зарегистрированные в перечне неприбыльных организаций КАБМИНА. Однако для юридических лиц пожертвования в пользу неприбыльных организаций освобождаются от налога на прибыль только в пределах 4% от суммы прибыли за соответствующий период.

При вхождении религиозной организации, т.е. церкви (парафии) в состав учредителей(участников) хозяйственного общества, каждый участник хоз.общества вносит свою долю в уставной капитал общества пропорционально его доли в процентах от уставного капитала(фонда) при включении в состав участников либо при регистрации как учредитель общества. Для Акционерных обществ установлен напримет минимальный капитал в размере 1250 мин.зарплат на дату регистрации общества.Например 1% от минюуставного капитала составляет, т.о. 1250:100=12,5 мин.зарплат или около 12-13 тыс грн. путем покупки соответствующего количества акций, что видимо обременительно для церкви.
Можно подарить (пожертвовать) акции, уступить долю в уставном фонде хоз.общества, в пользу церкви, путем нотариального оформления дарения, что даст право на получение пассивных доходов в виде дивидентов. Однако и тут для церкви существуют ограничения (в случае получения дивидентов) свыше 25% от всего размера полученных и не распределенных доходов в части такого превышения доходов над расходами парафии за отчетный период, что порождает необходимость предоставления отчета о всей сумме, получаемых доходов от основной деятельности парафией. При получении(пассивного) дохода в виде дивидентов свыше 25%-го порога доходы от дивидентов (иные пассивные доходы) облагаются на общих основаниях. Нужно указать что последнее ограничения исходя из смысла ст.157.11 на прямую не касается религиозных организаций все видимо зависит от кода регистрации конкретной непрыбыльной организации.

Прилагаю конкретные выдержки статей по теме из НКУ:

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011
N 3221-VI ( 3221-17 ) від 07.04.2011
N 3292-VI ( 3292-17 ) від 21.04.2011
N 3320-VI ( 3320-17 ) від 12.05.2011
N 3387-VI ( 3387-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 14. Визначення понять

14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною
особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних
сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав,
інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують
право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах)
емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку,
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який
дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від
будь-яких видів їх діяльності на території України ... доходи у вигляді:

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних
(інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;

153.3. Оподаткування дивідендів.

153.3.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів
емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди,
проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав
незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за
правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні.

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ
та організацій

157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та
організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та
внесених органами державної податкової служби в установленому
порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку,
передбаченому законом;

г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту,
юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання
прибутку згідно з нормами відповідних законів;

157.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "д" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також
пасивних доходів.

157.11. У разі якщо доходи неприбуткових організацій,
отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених
пунктом 157.5 цієї статті, на кінець першого кварталу року, що
настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів,
отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така
неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із
нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом

151.1 статті 151 цього Кодексу, до суми такого перевищення.
Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за
результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у
строки, встановлені для інших платників податку.

Извините за задержку с ответом, вызванную моим отсутствием в г.Киеве. Надеюсь данные пояснения будут вам полезны, хотя еще раз подчеркиваю, что это лишь общие правила, а на практике возникает масса уточнений и непредвиденных деталей. Это без учета постоянных изменений в законодательстве...

дуже цікаво, спасибі